ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดขายหุ้นกู้ 1/2565 อัตรา ดบ. สูงสุด 4.85% ต่อปี

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ดั๊บเบิ้ล เอ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท สำรองขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท กำหนดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 17, 18 และ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เผยธุรกิจกำไรโตรวม 3 ไตรมาส กำไรสุทธิ 1,057 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน แม้เผชิญวิกฤตโควิด-19 ขณะที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้เป็น BBB (Stable) สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจ

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ให้ประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.5 ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.85 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด มีหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท สำรองขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยก่อนหน้านี้ดั๊บเบิ้ล เอ ได้เผยผลประกอบการใน 3 ไตรมาสของปี 2564 มีกำไรสุทธิที่ 1,057 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน บริษัทมีการวางแผนปรับกลยุทธ์และปรับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ ธุรกิจของดั๊บเบิ้ล เอ ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาแบรนด์สินค้าเพื่อสุขอนามัย Double A Care ภายใต้แนวคิด “ห่วงใยกันและกัน ทำให้ใจแข็งแรง” เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เป็นต้น และขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคและตลาดในยุคปัจจุบัน

หุ้นกู้ดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็น BBB (Stable) สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษ และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อธุรกิจดั๊บเบิ้ล เอ ควบคู่การรักษาระดับความสามารถในการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้ระหว่างวันที่ 17, 18 และ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 11 ราย ได้แก่ 1.บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA) 2.บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FNSR) 3.บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (UOBKH) 4.บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (GLOBLEX) 5.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (KTZ) 6.บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 7.บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 8.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (ASP) 9.บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (Nomura) 10.บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด (ASL) 11.บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คำเตือน : ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket