รับแรงฟื้นตลาดโลก “ส.อ.ท.”ลั่นปี 65ผลิตรถยนต์แตะ 1.8 ล้านคัน-ส่งออก 1 ล้านคัน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าในปี 2565 ได้ประมาณการการผลิตรถยนต์ ประมาณ 1.8 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 114,295 คัน คิดเป็นร้อยละ 6.78 แบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 1 ล้านคัน เท่ากับร้อยละ 55.56 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 8 แสนคัน เท่ากับร้อยละ 44.45 ของยอดการผลิตทั้งหมด

ทั้งนี้การผลิตเพื่อการส่งออก 1 ล้านคันเป็นการปรับเพิ่มเป้าหมายจากปีก่อนที่ ขณะที่การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ จำนวน 8 แสนคัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ผลิตได้ 729,175 คัน แต่ยังคงติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึ่งจะยังคงทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยและของประเทศคู่ค้ายังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ประกอบกับการผลิตรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศบางแห่งขาดชิ้นส่วนและเซมิคอนดั๊กเตอร์บางชิ้น ทำให้ต้องชะลอการผลิตบางรุ่นลงชั่วคราว

สำหรับการปิดยอดขายรถยนต์นประเทศของเดือนธันวาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 86,145 คัน สูงสุดในรอบ 12 เดือนเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2564 ร้อยละ 20.12 แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 17.2 ต่ำกว่าปี 2563 เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 หลายระลอก ทำให้รัฐบาลล็อกดาวน์เมื่อกลางเดือนกรกฏาคมถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ส่งผลให้ลูกค้าถอนมัดจำและชะลอการรับรถในช่วงนั้น และการขาดแคลนเซมิคอนดั๊กเตอร์ทำให้ต้องชะลอการผลิตรถยนต์บางรุ่นเป็นระยะๆ แต่สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 7.5 แสนคัน จากการคลายล็อกดาวน์ของรัฐบาลมากขึ้นและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเช่นโครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ยิ่งใช้ยิ่งได้ และการประกันรายได้เกษตรกร เป็นต้น รวมถึงการอนุญาตให้จัดงานมหกรรมยานยนต์ที่มียอดจอง 31,583 คันมากกว่าเป้าที่ตั้งไว้

ขณะที่การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เดือนธันวาคม 2564 ส่งออกได้ 101,307 คัน สูงสุดในรอบ 9 เดือน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2564 ร้อยละ 2.51 และเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 47.93 จากการได้รับเซมิคอนดั๊กเตอร์และชิ้นส่วนมากขึ้นจนสามารถส่งออกได้กว่า 1 แสนคันและส่งออกเพิ่มขึ้นทุกตลาดโดยเฉพาะตลาดออสเตรเลียและโอเชียเนียที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 101.5 ตลาดยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.96 ตลาดอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.99 ตลาดอเมริกากลางและอเมริกาใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 121.87 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า และยังส่งออกเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์เพิ่มขึ้นจากการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นของประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตามภาพรวมการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ 959,194 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 30.35 มีมูลค่าการส่งออก 561,147.48 ล้านบาท

ขณะที่เป้าหมายการผลิตรถจักรยานยนต์ในปี 2565 อยู่ที่ 2 ล้านคัน มากกว่าปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 1,780,654 คัน เพิ่มขึ้น 219,346 คัน คิดเป็นร้อยละ 12.31 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 350,000 คัน เท่ากับร้อยละ 17.50 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 1,650,000 คัน เท่ากับร้อยละ 82.50 ของยอดการผลิตทั้งหมด

อ้างอิง
https://siamrath.co.th