โมเดอร์นา ยืนยันส่งวัคซีนโควิดอีก 3.7 ล้านโดส ให้องค์การเภสัชกรรม-รพ.เอกชน ภายใน ม.ค.65

ข่าวสุขภาพ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ซิลลิค ฟาร์มา ยืนยันที่จะส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา 3.7 ล้านโดส แก่องค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ภายในเดือนมกราคม 2565 ตามที่ได้รับการแจ้งยืนยันจากบริษัทโมเดอร์นา

วันนี้ (6 ม.ค.) แซดพี เทอราพิวติกส์ (ZP Therapeutics) หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำในเอเชีย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยืนยันในการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา (COVID-19 Vaccine Moderna) เพิ่มเติมจำนวน 3.7 ล้านโดส แก่องค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ภายในเดือนมกราคม 2565 ตามที่ได้รับการแจ้งยืนยันจากบริษัทโมเดอร์น่า

เภสัชกรหญิงสุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า “ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังคงน่ากังวลอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 จากสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล ล่าสุด ทางบริษัทโมเดอร์นาได้ประกาศถึงข้อมูลของระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน หลังจากการใช้วัคซีนโมเดอร์น่าเข็มกระตุ้นสูตรมาตรฐาน mRNA-1273 ขนาด 50 ไมโครกรัม สามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้เพิ่มขึ้นประมาณ 37 เท่า ในขณะที่การใช้วัคซีน mRNA-1273 เข็มกระตุ้นขนาด 100 ไมโครกรัม เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้เพิ่มขึ้นประมาณ 83 เท่า โมเดอร์นาจะยังคงดำเนินการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นสูตรใหม่ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (วัคซีนสูตร mRNA-1273.529) เพื่อนำไปสู่การศึกษาทางคลินิกต่อไป

“แซดพี เทอราพิวติกส์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนแก่ประชาชนและสนับสนุนประเทศไทยในการรับมือกับโควิด-19 บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า เราได้รับการยืนยันจากบริษัทโมเดอร์น่าว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาในงวดนี้จำนวน 3.7 ล้านโดส ให้แก่องค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ภายในเดือนมกราคม 2565 โดยจะเริ่มทยอยนำเข้าตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม จำนวน 1.3 ล้านโดส วันที่ 8 มกราคม จำนวน 0.87 ล้านโดส และวันที่ 17 มกราคม จำนวน 1.53 ล้านโด๊ส รวมเป็นการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ตั้งแต่งวดแรกจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 5.6 ล้านโดส”

อ้างอิง
https://mgronline.com