ฮอนด้าส่งจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่น BENLY e ร่วมมาตรการอีวี

เรื่องที่น่าสนใจ

สรรพสามิตเดินหน้าสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพิ่ม “ไทยฮอนด้า” ส่งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่น BENLY e ร่วมมาตรการ ตั้งเป้าอีก 6 เดือนเริ่มผลิตในประเทศ 200 คัน

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตได้ลงนามข้อตกลงตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างกรมสรรพสามิตกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์เพิ่มอีก 1 ราย คือ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า

ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาษีสรรพสามิตอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ 1 และเงินอุดหนุน จำนวน 18,000 บาทต่อคัน สำหรับการนำเข้ารถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle : BEV) ในปี 2565-2566 และผลิตรถจักรยานยนต์ BEV ในปี 2565-2568

ฮอนด้าโดยรถจักรยานยนต์ BEV ที่เข้าร่วมมาตรการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ต้องเป็นแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมไอออน

2. มีความจุแบตเตอรี่ตั้งแต่ 3 KWh ขึ้นไป หรือมีระยะทางที่วิ่งได้ตั้งแต่ 75 กิโลเมตร ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ตามมาตรฐาน WMTC (World Motorcycle Test Cycle) ตั้งแต่ Class 1 ขึ้นไป

3. ต้องใช้ยางล้อที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.2720-2560 (UN Reg.75) หรือที่สูงกว่า (UN Reg.75)

4. ต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.2952-2561 (UN Reg.136) หรือที่สูงกว่า

ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์ผลิตรถจักรยานยนต์ BEV ในประเทศ และขอรับสิทธิ จำนวน 1 รุ่น คือ รุ่น BENLY e ในอีก 6 เดือนต่อจากนี้ ในขั้นต้นคาดว่าจะมีการผลิตประมาณ 200 คัน

จากมาตรการดังกล่าว ส่งผลให้มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นำเข้าลงนามในข้อตกลงกับกรมสรรพสามิตแล้ว จำนวน 10 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นำเข้ารถยนต์ จำนวน 7 ราย และรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 ราย โดยคาดว่าจะมียอดจองและยอดขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ขอรับสิทธิตามมาตรการ ภายในสิ้นปี 2565 รวมกันทั้งสิ้นกว่า 25,000 คัน

BENLY e ร่วมมาตรการ และจะมีผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ผู้นำเข้ารถยนต์ที่สนใจทยอยเข้าร่วมลงนามเพิ่มขึ้นอีกในระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งจะส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ BEV มีราคาลดลงและสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภค หันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

“มาตรการนี้จะช่วยส่งผลดีทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นการสนับสนุนเป้าหมายของประเทศในการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักที่กรมสรรพสามิตให้ความสำคัญและจะขับเคลื่อนอย่างจริงจังต่อจากนี้” อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าว

สรรพสามิตจ่ายเงินอุดหนุนรถอีวีลอตแรก 500 คัน คาดค่ายรถเข้าร่วมอีก 2-3 แห่ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันในประเทศไทยฮอนด้าได้นำ Honda BENLY e รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 100% ที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ พร้อมกับวางสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไว้มากถึง 14 แห่ง กระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพฯ